Opći uvjeti poslovanja i korištenja web stranice

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove opće uvjete uvjete poslovanja i korištenja web stranice (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://kuponi.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

Web stranica https://kuponi.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Kuponi j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: KUPONI.hr)

Kontakt

Kuponi j.d.o.o.
Bukovac 93, Zagreb
E-mail: info@kuponi.hr

Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 081327908.

Uvjeti kupovine

KUPONI.hr je platforma koja spaja fizičke ili pravne osobe – korisnike (u daljnjem tekstu: Kupac) i čitav niz restorana, barova i drugih ugostiteljskih objekata. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i društva KUPONI.hr u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje KUPONI.hr platforme.

Proizvod koji kupujete predstavlja knjižicu s kuponima koji Vam kod ugovornih partnera društva KUPONI.hr omogućavaju konzumaciju jela i/ili pića pod povoljnijim uvjetima unutar ograničenog vremenskog razdoblja. Molimo da uzmete u obzir da su na svakom pojedinom kuponu navedeni uvjeti odnosno ograničenja pod kojima posluje dotični ugovorni partner, a mogu uključivati ograničenja u odnosu na vrijeme posjeta, količinu konzumacije i sl. Molimo da prilikom korištenja kupona provjerite njegovu vremensku valjanost te na njemu sadržane uvjete te da ih prihvatite kao obvezujuće. Društvo KUPONI.hr ne odgovara za propuste bilo koje vrste od strane ugovornih partnera, ali se svakako angažira u rješavanju svih nesporazuma nastalih između Kupaca i ugovornih partnera.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://kuponi.hr, a ne i kada je Kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.). Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina odnosno da imate punu poslovnu sposobnost. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama KUPONI.hr ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne te PDVnije obračunat po članku 90, stavka 2. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.

Načini plaćanja

KUPONI.hr omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:  

1. Kreditnim i debitnim karticama

Plaćanje na ovaj način može se ostvariti putem Visa, Mastercard, Maestro, Diners, i Visa Premium kartica. Obročno plaćanje do 12 rata bez kamata moguće je isključivo uz korištenje sljedećih kartica: MasterCard ili Visa karticama Zagrebačke banke, Visa ili Maestro karticama PBZ banke te Diners ili Visa Premium kreditnim karticama. Minimalni iznos narudžbe za obročno plaćanje je 500 (slovima: petsto) kn. Online plaćanje se vrši putem sustava Monri.com PayWay. Više o sigurnosti online kupovine možete pronaći na linku: Sigurnost online plaćanja

2. Virmanski ili internet bankarstvom

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo Vašu ponudu za kupnjom (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

3. Gotovinom po primitku pošiljke

Opcija plaćanja prilikom preuzimanja (“pouzećem”) omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same isporuke na navedenoj adresi. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

4. PayPal

Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, KUPONI.hr vas preusmjerava na PayPal sustav. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/home.

Dostava

Kupljeni proizvodi dostavljaju se kurirskom službom Hrvatske Pošte koja ravnomjerno pokriva cijelu Hrvatsku; uključujući i mala mjesta i udaljene otoke. Cijena dostave ovisi o ukupnoj težini proizvoda. U sve cijene već je uključen PDV.

 • Hrvatska Pošta
 • Omotnica + 1 Knjiga = 15,00KN
 • Omotnica + 2 – 5 Knjiga = 18,50KN

Plaćanje pouzećem

 • Hrvatska Pošta
 • Omotnica + 1 Knjiga = 21,00KN (15,00KN Poštarina + 17,85KN plaćanje pouzećem)
 • Omotnica + 2 – 5 Knjiga = 24,50KN (18,50KN Poštarina + 17,85KN plaćanje pouzećem)

Gramaža pošiljka

1 Knjiga (Pošiljka s knjižicom) = 140g
2 Knjige (Pošiljka s knjižicom) = 255g
3 Knjige (Pošiljka s knjižicom) = 370g
4 Knjige (Pošiljka s knjižicom) = 485g
5 Knjiga (Pošiljka s knjižicom) = 600g

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana na koji ste zaprimili proizvod, bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Preuzmite obrazac za jednostrani raskid ugovora OVDJE.

Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač/korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio KUPONI.hr o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom Ukoliko ste dio proizvoda iskoristili te time vraćate nepotpun proizvod, iznos koji Vam se vraća biti će razmjerno umanjen.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako bi proizvod koji se kupuje bio izrađen po specifikaciji Kupca ili mu je na drugi način jasno prilagođen.

Prigovor

Kupac sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama KUPONI.hr-a, putem pošte ili elektroničke pošte. KUPONI.hr je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. KUPONI.hr će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje  (LINK)

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i  za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Uporaba i zaštita osobnih podataka

KUPONI.hr-u cijenimo vašu privatnost zato sve Vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti. Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i zakonima Republike Hrvatske. Politika privatnosti (link) određuje upotrebu informacija koje će KUPONI.hr zaprimiti od Vas kada posjetite KUPONI.hr internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa KUPONI.hr korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate putem e-maila. Kao prijavljeni korisnik KUPONI.hr-a dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). KUPONI.hr savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti KUPONI.hrKUPONI.hr ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa. KUPONI.hr Politika privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta i može se pročitati ovdje.

Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na https://KUPONI.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na https://KUPONI.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju KUPONI.hr-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost KUPONI.hr-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://KUPONI.hr.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

KUPONI.hr je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog Kupca odnosno korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://KUPONI.hr ili postupa protivno prisilnim propisima. KUPONI.hr, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. KUPONI.hr će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti

KUPONI.hr ne odgovara:

 • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora
 • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://KUPONI.hr u svakom trenutku
 • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
 • za zakonitost korištenja stranice https://KUPONI.hr od strane trećih osoba
 • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://KUPONI.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva
 • korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://KUPONI.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
 • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.
 • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://KUPONI.hr može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://KUPONI.hr niti podupiranja takvih stranica od strane KUPONI.hr-a.

Korištenje „kolačića“

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama. Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenjem kolačića. Ukoliko ne želite omogućiti spremanje kolačića to možete podesiti u svom internet pregledniku. Korisnici koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu https://KUPONI.hr jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati korisnički račun niti dodavati proizvode u košaricu. Više o politici kolačića može saznati na Politika kolačića.

Promjene

KUPONI d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://KUPONI.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. KUPONI d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://KUPONI.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 13.01.2021.

Želite nam se pridružiti i postati
dio knjižice kupona?

Vlasnik ste restorana, bara, kafića, kozmetičkog salona ili ordinacije?
Javite nam se putem upitnika za Restorane ili Salone